Cookies 🍪

Lehe küpsised, mis vajavad nõusolekut.

SEPPS

KORDUMA KIPPUVAD KĂśSIMUSED

 • SEPPSi spordiring on kaasahaarav ja mänguline ĂĽldfĂĽĂĽsiline treening mis on suunatud lapse igakĂĽlgsele fĂĽĂĽsilisele arendamisele (tasakaal, koordinatsioon, painduvus, osavus, täpsus, reageerimiskiirus, vastupidavus, rĂĽht jpm), lisaks ka lapse koostöö-alaste oskuste arendamisele - koostöö ja käitumine kollektiivis/meeskonnas, reeglite ja ausa mängu põhimõtete järgimine.

  Tund on ülesehitatud selliselt, et lapse jaoks ei oleks tegu üksluise ja konkreetse treeninguga, vaid kaasahaarava ja vahva mängude ning harjutuste sessiooniga, mis ta tunni lõpuks ära väsitab. Üritame luua lastele spordist ja liikumisest meeldivat ning meelelahutuslikku kuvandit ja neid väikesest peale liikuva eluviisi poole suunata.

  Tund algab sissejuhatusest ja soojendusmängust, tunni põhiosa moodustavad harjutusmängud või vahendiga harjutused ning tund lõpeb taas aktiivsema/jooksulisema mängu ning lõpuvenituse ja lõdvestusega.

  Rohkem infot treeningute kohta leiad siit:
  https://sepps.eu/meist/eraspordikool-sepps-treeningud

 • SEPPSi spordiringis võiksid lastel olla seljas mugavad liikumist võimaldavad riided (lĂĽhikesed pĂĽksid, dressipĂĽksid, retuusid, t-särk, spordisärk vms). Riided, millega on lapsel hea vabalt liikuda, joosta, hĂĽpata ja harjutusi sooritada.

  Jalas võiksid olla mugavad mittelibiseva tallaga (kummitallaga) jalatsid. Hästi sobivad botased, tennised, piduritega sokid. Võimlemissussid on enamike põrandapindade peal libedad ja susside asemel soovitaksime olla pigem paljajalu.

 • Treeningutega saab liituda kogu õppeaasta vältel (september - mai). Iga lapse jaoks on esimene tund TASUTA näidistund. Kui laps soovib peale näidistundi treeningutega liituda, tuleb lapsevanemal ära täita õppeleping/registreerimisankeet. Ankeeti saab täita nii paberkandjal kui ka kodulehel oleva e-ankeedi vormi kaudu. Lisainfot registreerumise kohta leiad alamjaotusest “TREENINGUTESSE REGISTREERUMINE”.

 • Treeningutes osalusest loobumiseks palume lapsevanemal saata kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teade (e-mail), et soovitakse teenuse tarbimisest loobuda. Teade peab olema kirjalikus vormis ning rõhutame, et lasteaias RĂśHMAĂ•PETAJALE SUULISELT LOOBUMISEST TEATAMINE EI OLE PIISAV (lasteaia õpetaja ei ole spordikooli töötaja/kliendihaldur). Ă•ppeleping sõlmitakse spordikooliga otse ja lõpetatakse spordikooliga (teenusepakkujaga) otse – nii nagu ka iga teise teenuse tarbimise puhul. Treener kaasab lapse tundidesse kuni lapsevanemapoolse kirjaliku teavituse saabumiseni ning lapsevanemale edastatakse õppetasu arveid seni, kuni laps on treeningutel osalejate nimekirjas (õppelepingut ei ole kirjalikult lõpetatud).

  Saaremaa laste puhul ei ole piisavaks loobumisteateks lapse Saaremaa Huvihariduse Registris treeninggrupist eemaldamine - tuleb saata ka e-mail.

  OLULINE! - Kõik õppelepingud lõpevad ise ja automaatselt iga kalendriaasta maikuu lõpuga (ehk õppeaasta lõpuga). Igal sügisel on uus registreerumine ning eelmise hooaja registreerumised UUDE HOOAEGA EI PIKENE.

  Õppeaasta sisesed loobumised käivad meie spordikoolis kalendrikuu lõpu seisuga. See tähendab, et kuu keskel saadetud loobumisteadet arvestatakse alates JÄRGNEVAST KALENDRIKUUST (NÄIDE: 15.veebruaril saadetud loobumisteate kohaselt arvestame, et laps enam märtsikuust alates treeningutest osa ei võta). Mõistagi on võimalik ka nii-öelda päeva pealt loobumine, kuid jooksva kuu õppetasu arve kuulub sellest olenemata tasumisele.

  Loobumise teated palume saata e-mailile INFO@SEPPS.EU. Kui loobumisteatele ei ole 7 päeva jooksul vastukaja tulnud, palume kindlasti veenduda, et Teiepoolt saadetud teade jõudis meile kohale (kordusmeil).

  Lisainfot loobumiste, perioodiliste puudumiste, õppetasu vabastuste ja muu sarnase kohta jagavad Teile heal meelel:

  Eliise Kull
  ERASPORDIKOOL SEPPSi infojuht
  info@sepps.eu
  +372 56 93 6864

  Merlyn Leiman
  ERASPORDIKOOL SEPPSi õppejuht
  merlyn@sepps.eu
  +372 56 28 7449

 • Kõik õppelepingud lõpevad ise ja automaatselt iga kalendriaasta maikuu lõpuga (ehk õppeaasta lõpuga). Igal sĂĽgisel on uus registreerumine ning eelmise hooaja registreerumised UUDE HOOAEGA EI PIKENE. Seega - otseselt maikuus lepingut lõpetama ei pea. Lepingu lõpetamine on vajalik vaid siis, kui soovite treeningutest loobuda jooksva õppeaasta sees/enne maikuu lõppu (vt. eelmine kĂĽsimus).

 • JAH - iga hooaja alguses on uus registreerumine ning koostatakse uued treeninggrupid. Eelmise hooaja registreerumised automaatselt UUDE HOOAEGA EI PIKENE ning osaluse jätkamise soovi korral tuleb lapsevanemal enda laps uuesti treeningutele registreerida.

 • Ă•ppetasu on fikseeritud kuutasu, kuid pikkade puudumiste korral on lapsevanemal kokkuleppeliselt võimalik õppetasu tasaarveldusi taotleda. Selleks palume pöörduda e-maili teel INFO@SEPPS.EU. Ă•ppetasu tasaarveldused ei ole garanteeritud ja nende määramise otsustab spordikool.

 • Kui olete plaaninud reisida õppeaasta kestel, siis reisil oleku ajaks ei ole vaja spordikooliga eraldi õppelepingut lõpetada. Oleks siiski tore, kui meid pikematest lapse puudumistest teavitate, et teaksime sellega arvestada. Kui lapsevanem meid ise e-maili teel reisist teavitab, siis saame lapse osaluse reisil olemise ajaks pausile panna. Treeningute pausile panemiseks tuleb saata kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teade (e-mail). RĂĽhmaõpetaja teavitamine ei ole piisav - tuleb pöörduda otse spordikooli poole.

 • Kui laps ei saa vigastuse või muu tervisliku seisundi pärast pikalt treeningutel osaleda, saame lapsevanema poolt esitatud päringu alusel lapse treeningud pausile panna (õppetasu sel perioodil ei rakendu). Sellise mure korral palume lapsevanemal e-maili teel pöörduda.

 • Olenevalt konkreetsest lasteasutusest (treeningute algamise ajast jm) väljastatakse hooaja esimesed õppetasu arved ĂśLDJUHUL KAHE KALENDRIKUU (SEPT-OKT) KOONDARVENA. Kuna enamikes lasteasutustes algavad treeningud septembrikuu keskel ning registreerumise protsess on omajagu pikk, koondatakse septembrikuu osaline ja oktoobrikuu täielik õppetasu ĂĽhe õppetasu arve alla. Kõnealune esimene arve väljastatakse lapsevanematele iga kalendriaasta OKTOOBRIKUU JOOKSUL (väljastamise aeg sõltub registreerumise protsesside kiirusest ja gruppide täituvusest).

  Esimeste arvete puhul palume kindlasti kontrollida seda, et arve ei oleks sattunud pakkumiste alla ehk siis nn rämpsposti kausta.

 • Ă•ppetasu arved väljastatakse lapsevanematele iga kalendrikuu 20.-30.kuupäeva vahemikus (registreerumisel märgitud e-maili aadressile). Arved väljastatakse jooksva kuu lõpus selle sama kuu treeningute eest (NĂ„IDE: novembrikuu arve jõuab lapsevanemani novembrikuu 20.-30.kuupäeva vahemikus).

 • Jah - koondarve saamise soovi korral palume saata sellekohane päring meiliaadressile INFO@SEPPS.EU.

 • Meil on arvepõhine viitenumbri sĂĽsteem. SĂĽsteem genereerib igale uuele arvele ise uue viitenumbri.

  Teil on soovi korral võimalik terve hooaeg kasutada esimesel arvel kuvatud viitenumbrit, kuna see viitenumber viitab Teie kliendikaardile ja suudame makse tuvastada ning Teie kliendikaardi külge kinnitada. Sama põhimõttega (esimese arve viitenumbrit kasutades) saab põhimõtteliselt teha ka püsimaksekorralduse.

  Viitenumber on kindlasti väga oluline! - Viitenumbri mitte märkimise korral ei ole võimalik makse laekumist vastava arvega ühendada ja uus arve näitab Teile varasemat võlgnevust, mida tegelikkuses ei pruugi olla.

 • Kui märkate, et Te pole ERASPORDIKOOL SEPPSi poolt ettenähtud ajavahemiku jooksul arvet saanud, siis soovitame kõigepealt kontrollida enda e-maili rämpsposti kausta. Kui Te ka sealt arvet ei leia, palume Teil pöörduda e-maili aadressil INFO@SEPPS.EU.

 • Kui soovite täpsemalt teada kuidas Teie lapsel SEPPSi treeningutes läheb, siis palun saatke sellekohane päring meilile INFO@SEPPS.EU (kindlasti lisada nii lapse täisnimi kui ka lasteasutuse nimi, kus treeningud toimuvad). Päringu saamise korral kĂĽsime konkreetse grupi treenerilt ise tagasisidet ning jagame seda Teiega heal meelel.

 • ERASPORDIKOOL SEPPSi treeningud toimuvad Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt kinnitatud õppekava alusel ning kuuluvad seega ametlike koolituskulude alla. Sellega seoses on kõigilt õppetasudelt võimalik taotleda tulumaksutagastust. Tulumaksutagastus laieneb automaatselt kõigile neile, kes õppelepingut (registreerimisankeeti) täites esitasid enda õiged andmed ning isikukoodid (seda nii lapse kui ka lapsevanema puhul). Vigaste andmete esitamisel või andmete esitamata jätmisel ei ole spordikoolil võimalik andmeid EMTA-sse edastada ja tulumaksutagastuse saamise võimalus puudub.

  ERASPORDIKOOL SEPPS edastab iga aasta VEEBRUARIS eelmise kalendriaasta tasutud arvete info Maksu-ja Tolliametile ning vastavalt sellele kantakse tasutud arvete andmed lapsevanemate eeltäidetud deklaratsioonidele. Kui lapsevanema poolt registreerumisel esitatud andmed olid korrektsed, ilmuvad tulumaksutagastuse andmed eeltäidetud deklaratsioonile automaatselt. Palume deklaratsiooni täitmist mitte enne etteantud kuupäeva alustada, sest see võib andmete liikumist mõjutada.
  Täname!

  Juhul, kui andmeid deklaratsioonis mingil põhjusel ei kuvata, on lapsevanemal võimalik andmed sinna ise soovi korral käsitsi juurde lisada. Peale andmete käsitsi lisamist küsib süsteem Teilt õppeasutuse tõendit, mille väljastab õppejuht.

  Lisaküsimuste korral palume julgelt pöörduda!