a

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us

ERASPORDIKOOL SEPPSi
PAKUTAVAD TEENUSED

  • LASTETREENINGUD 3-7-AASTASTELE LASTELE
  • LASTETREENINGUD 1. -4. KLASSI LASTELE
  • SPORTLIKE JA AKTIIVSETE SÜNNIPÄEVADE KORRALDAMINE
  • LASTEÜRITUSTE KORRALDAMINE
  • LASTE VABA AJA SISUSTAMINE PULMADES, SUVEPÄEVADEL, FIRMAÜRITUSTEL, TÄISKASVANUTE SÜNNIPÄEVADEL JA MUJAL
  • MAAILMA KÕIGE ÄGEDAMATE SUVISTE SPORDILAAGRITE KORRALDAMINE! 🙂
Füüsist arendavad ja lõbusad trennid läbi mänguliste harjutuste! Väga toetav ja südamlik meeskond ning muidugi positiivselt meelestatud treenerid!
ELIISE KULL
Nii hea on kõrvaltvaatajana näha, kuidas SEPPSi eestvedajad on loonud midagi, mis on neile endile väga südamelähedane ja mis teeb rõõmsaks ka kõik nendega kokku puutunud treenerid, lapsed ja lapsevanemad. Tuult tiibadesse!
KERLI ROOSIMAA
Lapsele väga meeldib trennis käia, alati läheb rõõmuga!
MERILI RÜÜTEL
MIS ERASPORDIKOOL SEPPSi TEISTEST OMALAADSETEST ERISTAB?

Meie spordikooli kõige kandvamaks eesmärgiks on liikumisrõõmu tekitamine, spordi ja aktiivse vaba aja veetmise harjumuste edendamine ning laste “spordipisikuga” nakatamine. Usume, et aktiivne, kaasahaarav, läbimõeldud, lõbus ja mänguline sport suudab liikumislembeseks muuta absoluutselt iga lapse, kellele antakse võimalus sellega tegeleda ning seda enda jaoks avastada.

Lisaks lasteaia oma õppekavas sisalduvatele iganädalastele ettenähtud liikumistundidele, mis tagavad lapse liikumise, arenemise ja oskuste õppe baasvajadused on SEPPSi spordiringis osalemine suurepärane lisavõimalusi lapse füüsiliseks arendamiseks ning tema kehalise aktiivsuse tõstmiseks. Samuti ka liikumisharjumuse kujundamiseks tulevikuperspektiivis, sest kõik meie tegevused toimuvad vähemal või rohkemal määral mängulise nurga alt ning loovad lastele trenni tegemisest meelelahutusliku ja toreda kuvandi. Mugavaks ja suurepäraseks lisavõimaluseks teeb SEPPSi spordiringis osalemise veel ka see, et treeningud toimuvad üldjuhul iga lapse koduses lasteaias kohapeal. Tunnid toimuvad tavapäraselt pealelõunasel ajal (ca kella 15.00 – 17.00 vahemikus). Koolitreeningud leiavad samuti üldjuhul aset koolide võimlates. Nende puhul on kellaajad varieeruvad.

Meie spordikooli töö on väga keskselt koordineeritud. Olgu tegu väikese Võru lasteaia või suure Tallinna lasteaiaga – peatreeneri poolt koostatud treeningkavad on iganädalaselt samad kõigis meie koostööpartneriteks olevates lasteasutustes ning sellega anname me lapsevanematele omapoolse garantii, et meie teenuse kvaliteet on ühte ja võrdväärne üle kogu Eestimaa.

Tundide ülesehitamisel on kasutatud nii spordikooli loojate enese pikaajalisi kogemusi ja praktikat kui ka välismaal omandatud teadmisi ning uudseid oskusi tunde laste jaoks köitvalt üles ehitada ning läbiviia. Tunni tüüpiline ülesehitus kätkeb endas tunni alustamist, soojendustegevus/mängu, tunni põhiosa (harjutusmängud-tegevused või konkreetsed harjutused nt. palliga harjutused, tasakaalu-ussiga harjutused, koordinatsiooni, reageerimiskiirust, painduvust jm arendavad harjutused jms) ning tunni lõpuosa – aktiivsem/jooksuline mäng, lõpuvenitus- ja lõdvestus ning tunni lõpetamine.
Ka koolitreeningute iganädalane sisuline pool on kõikjal sama kuid nende ülesehitus ja pikkus on lasteaiatreeningutest juba veidi erinev.