Cookies 🍪

Lehe küpsised, mis vajavad nõusolekut.

SEPPS

ERASPORDIKOOL SEPPS

Kes me oleme ja mis me teeme?

ERASPORDIKOOL SEPPS on Eesti laste ja noorte liikumist ning sporti edendav huvikool. Usume, et spordi ja liikuvuse propageerimine vilumuse tekkimiseks on oluline juba väga varajases nooruses ning üritame seetõttu innukalt tõsta just väikeste spordiharrastajate hulka ja nende teadlikkust neid ümbritsevatest võimalustest.

ERASPORDIKOOL SEPPSi vaieldamatult populaarseimaks tegevusalaks on lastele suunatud üldfüüsiliste sporditreeningute ehk SEPPSi spordiringi läbiviimine. Meie lastetreeningud leiavad aset umbkaudu 140 Eestimaa lasteaias ja koolis. Lasteaialastele suunatud treeningud (SEPPSi spordiring) on vallutanud kogu Eestimaa, koolilastele suunatud treeningutega (SEPPSi üldfüüsilised treeningud 1.-4.klassi lastele) on võimalik liituda vaid spordikooli kodusaarel – Saaremaal ning lisaks ka Pärnumaal.

Meie lastetreeningud toimuvad nii suuremates kui ka väiksemates Eesti piirkondades, et pakkuda võimalikult suurele hulgale Eestimaa lastest läbimõeldud ja ühtse kvaliteediga spordi-alast huviharidust. Meie jaoks ei oma tähtsust, kas tegu on mõne suure Tallinna lasteaiaga või hoopis väikese Saaremaa maalasteaiaga – iganädalaselt peatreeneri poolt koostatud ja ettevalmistatud kavad hoiavad meie teenuste kvaliteedi ühtse ja võrdväärsena üle kogu Eestimaa!

Mis ERASPORDIKOOL SEPPSi teistest omalaadsetest eristab?

Meie eesmärk

Meie spordikooli kõige kandvamaks eesmärgiks on liikumisrõõmu tekitamine, spordi ja aktiivse vaba aja veetmise harjumuste edendamine ning laste “spordipisikuga” nakatamine. Usume, et aktiivne, kaasahaarav, läbimõeldud, lõbus ja mänguline sport suudab liikumislembeseks muuta absoluutselt iga lapse, kellele antakse võimalus sellega tegeleda ning seda enda jaoks avastada.

Lisaks lasteaia oma õppekavas sisalduvatele iganädalastele ettenähtud liikumistundidele, mis tagavad lapse liikumise, arenemise ja oskuste õppe baasvajadused on SEPPSi spordiringis osalemine suurepärane lisavõimalus lapse füüsiliseks arendamiseks ning tema kehalise aktiivsuse tõstmiseks. Samuti ka liikumisharjumuse kujundamiseks tulevikuperspektiivis, sest kõik meie tegevused toimuvad vähemal või rohkemal määral mängulise nurga alt ning loovad lastele trenni tegemisest meelelahutusliku ja toreda kuvandi. Mugavaks ja suurepäraseks lisavõimaluseks teeb SEPPSi spordiringis osalemise veel ka see, et treeningud toimuvad üldjuhul iga lapse koduses lasteaias kohapeal. Tunnid toimuvad tavapäraselt pealelõunasel ajal (ca kella 15.00 – 17.00 vahemikus). Koolitreeningud leiavad samuti üldjuhul aset koolide võimlates. Nende puhul on kellaajad varieeruvad.

Meie pakutavate teenuste kvaliteet

Meie spordikooli töö on väga keskselt koordineeritud. Olgu tegu väikese Võru lasteaia või suure Tallinna lasteaiaga – peatreeneri poolt koostatud treeningkavad on iganädalaselt samad kõigis meie koostööpartneriteks olevates lasteasutustes ning sellega anname me lapsevanematele omapoolse garantii, et meie teenuse kvaliteet on ühtne ja võrdväärne üle kogu Eestimaa.

Tundide ülesehitusel on kasutatud nii spordikooli loojate enese pikaajalisi kogemusi ja praktikat kui ka välismaal omandatud teadmisi ning uudseid oskusi tunde laste jaoks köitvalt planeerida ning läbi viia. Tunni tüüpiline ülesehitus kätkeb endas tunni alustamist, soojendustegevust või soojendusmängu, tunni põhiosa (harjutusmängud-tegevused või konkreetsed harjutused nt. palliga harjutused, tasakaalu-ussiga harjutused, koordinatsiooni, reageerimiskiirust, painduvust, täpsust, tasakaalu ning kehatunnetust jm arendavad harjutused). Tunni lõpuosas mängime aktiivsemat jooksulist mängu, millele järgneb lõpuvenitus ja lõdvestus ning tunni lõpetamine. Ka koolitreeningute iganädalane sisuline pool on kõikjal sama, kuid nende ülesehitus ja pikkus on lasteaiatreeningutest olenevalt treeningnädalast veidi erinev.