Cookies 🍪

Lehe küpsised, mis vajavad nõusolekut.

SEPPS

ERASPORDIKOOL SEPPS

ERASPORDIKOOL SEPPS on Eesti laste ja noorte liikumist ning sporti edendav huvikool

ERASPORDIKOOL SEPPSi teenused

  • Lastetreeningud 3-7-aastastele

  • Treeningud 1.-4. klassi lastele

  • Sportlike ja aktiivsete sĂĽnnipäevade korraldamine

  • LasteĂĽrituste korraldamine

  • Laste vaba aja sisustamine pulmades, suvepäevadel, firmaĂĽritustel,
    täiskasvanute sünnipäevadel & mujal

  • Maailma kõige ägedamate suviste spordilaagrite korraldamine!

Mis ERASPORDIKOOL SEPPSi teistest omalaadsetest eristab?

Meie eesmärk

Meie spordikooli kõige kandvamaks eesmärgiks on liikumisrõõmu tekitamine, spordi ja aktiivse vaba aja veetmise harjumuste edendamine ning laste “spordipisikuga” nakatamine. Usume, et aktiivne, kaasahaarav, läbimõeldud, lõbus ja mänguline sport suudab liikumislembeseks muuta absoluutselt iga lapse, kellele antakse võimalus sellega tegeleda ning seda enda jaoks avastada.

Lisaks lasteaia oma õppekavas sisalduvatele iganädalastele ettenähtud liikumistundidele, mis tagavad lapse liikumise, arenemise ja oskuste õppe baasvajadused, on SEPPSi spordiringis osalemine suurepärane lisavõimalus lapse füüsiliseks arendamiseks ning tema kehalise aktiivsuse tõstmiseks. Samuti ka liikumisharjumuse kujundamiseks tulevikuperspektiivis, sest kõik meie tegevused toimuvad vähemal või rohkemal määral mängulise nurga alt ning loovad lastele trenni tegemisest meelelahutusliku ja toreda kuvandi. Mugavaks ja suurepäraseks lisavõimaluseks teeb SEPPSi spordiringis osalemise veel ka see, et treeningud toimuvad üldjuhul iga lapse koduses lasteaias kohapeal. Tunnid toimuvad tavapäraselt pealelõunasel ajal (ca kella 15.00 – 17.00 vahemikus). Koolitreeningud leiavad samuti üldjuhul aset koolide võimlates. Nende puhul on kellaajad varieeruvad.

Meie pakutavate teenuste kvaliteet

Meie spordikooli töö on väga keskselt koordineeritud. Olgu tegu väikese Võru lasteaia või suure Tallinna lasteaiaga – peatreeneri poolt koostatud treeningkavad on iganädalaselt samad kõigis meie koostööpartneriteks olevates lasteasutustes ning sellega anname me lapsevanematele omapoolse garantii, et meie teenuse kvaliteet on ühtne ja võrdväärne üle kogu Eestimaa.

Tundide ülesehitusel on kasutatud nii spordikooli loojate enese pikaajalisi kogemusi ja praktikat kui ka välismaal omandatud teadmisi ning uudseid oskusi tunde laste jaoks köitvalt planeerida ning läbi viia. Tunni tüüpiline ülesehitus kätkeb endas tunni alustamist, soojendustegevust või soojendusmängu, tunni põhiosa (harjutusmängud-tegevused või konkreetsed harjutused nt. palliga harjutused, tasakaalu-ussiga harjutused, koordinatsiooni, reageerimiskiirust, painduvust, täpsust, tasakaalu ning kehatunnetust jm arendavad harjutused). Tunni lõpuosas mängime aktiivsemat jooksulist mängu, millele järgneb lõpuvenitus ja lõdvestus ning tunni lõpetamine. Ka koolitreeningute iganädalane sisuline pool on kõikjal sama, kuid nende ülesehitus ja pikkus on lasteaiatreeningutest olenevalt treeningnädalast veidi erinev.

Edeliis Kask

“Suur tänu nii vahva spordiringi korraldmise eest! Minu laps Karoliina on iga kord trennist tulles nii vaimustuses ning räägib ja näitab õhinaga kogu perele trennis tehtud harjutusi ja mänge. Trenni minekut ootab ta juba nädala algusest saadik. Oleme väga rahul selle spordiringiga! Kaunist suve ja kohutmiseni sügisel!”

Kerli Roosimaa

“Nii hea on kõrvaltvaatajana näha, kuidas SEPPSi eestvedajad on loonud midagi, mis on neile endile väga südamelähedane ja mis teeb rõõmsaks ka kõik nendega kokku puutunud treenerid, lapsed ja lapsevanemad. Tuult tiibadesse!”

Eveliis Saar

“Minu peatselt neljaseks saav tütar Melissa liitus teiega veebruaris-märtsis. Melissale meeldis teiega väga-väga! Kui muudel päevadel oli kohati raske teda heas tujus lasteaeda saada, siis reedeid ta ootas pikisilmi just SEPPSi trenni pärast. Tihti küsis juba esmaspäeval, et mitu ööd SEPPSini veel magada on. Ma päris täpselt ei teagi, et mis teil seal toimus, et trennid nii nauditavad olid, aga igatahes minule valmistas see ainult rõõmu. Kindlasti liitume ka järgmisel hooajal!”