a

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us
TREENINGUTEST LOOBUMINE

Treeningutes osalusest loobumiseks palume lapsevanemal saata kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teade (e-mail). Lasteaias rühmaõpetajale suuliselt loobumisest teatamine ei ole piisav. Õppeleping sõlmitakse spordikooliga otse ja lõpetatakse spordikooliga (teenusepakkujaga) otse – nii nagu ka iga teise teenuse tarbimise puhul. Treener kaasab lapse tundidesse kuni lapsevanema poolse kirjaliku teavituse saabumiseni.

Loobumised käivad meie spordikoolis kalendrikuu lõpu seisuga. See tähendab, et kuu keskel saadetud loobumisteadet arvestatakse alates JÄRGNEVAST KALENDRIKUUST (NÄIDE: 15.veebruaril saadetud loobumisteate kohaselt arvestame, et laps enam märtsikuust alates treeningutest osa ei võta). Mõistagi on võimalik ka nii-öelda päeva pealt loobumine, kuid jooksva kuu õppetasu arve kuulub sellest olenemata tasumisele.

Lisainfot loobumiste, perioodiliste puudumiste, õppetasu vabastuste ja muu sarnase kohta jagab Teile heal meelel:

Merlyn Leiman

ERASPORDIKOOL SEPPSi õppejuht

merlyn@sepps.eu

+372 56 28 7449

LOOBUMISE TEATED PALUME SAATA ÕPPEJUHI E-MAILILE!